Autor: DJC Ialomita

Salarii brute luna septembrie 2021

Director executiv: 7657 Ron; Inspector superior cu CFP : 6084 Ron; Consilier achiziții: 5384 Ron; Consilier superior: 5414 Ron; Inspector de specialitate: 5175 Ron, Șofer: 4042 Ron. Sumele includ indemnizația de hrană.


12 octombrie 2021 0

Extras din Procesul Verbal al ședinței on-line a CZMI nr.4 -Constanța din 19-22 iulie 2021 -județul Ialomița

1.„Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism”, comuna Vlădeni, județul Ialomița, Revenire. Faza: P.U.G., Doc. nr. 326/28.04.2021; M.I.: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14069, cod R.A.N.: 94802.03, „ Coasta Belciugului”, epoca medievală; 2. Așezare, cod L.M.I. IL-I-s-B-14070, cod R.A.N.: 94802.02, „Popina lată”(„Ibrian”), sec. X-VIII î.Hr.; 3. Situl arheologic de la Vlădeni, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14071,…
Citește mai mult


5 august 2021 0

Raportul de activitate al D.J.C. Ialomița pe anul 2020

Raport de activitate pe anul 2020 [PDF] Bugetul de cheltuieli si organigrama pe anul 2020 [XLS] Raport de Evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 [DOC] Raport de Evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 [PDF] Raport privind transparenta decizionala pentru anul 2020 [PDF]


27 aprilie 2021 0

Rezultatele Ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 Constanța din 08-12 martie 2021

1 .MODERNIZAREA CENTRU DE ZI „VIITORUL”, COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, SATUL SFÂNTU GHEORGHE, STR. PRINCIPALĂ, NR. 43, JUD. IALOMIȚA, REVENIRE DIN CZMI anterioare, Faza D.A.T.C. Doc. nr. 33/20.01.2021; în zona de protecție a M.I.: Casa cu cârciumă și salon, Vasilica Anescu și Elena Radu, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14160, str. Principală, nr. 35. Proiectant: S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST…
Citește mai mult


24 martie 2021 0

RAPORT DE ACTIVITATE – 2020

Raport de Activitate 2020


4 februarie 2021 0

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020-Județul Ialomița

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020 I.„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȚI ȘI IALOMIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020.”, în județul Ialomița investiția propusă se realizează pe teritoriul următoarelor U.A.T.-uri: municipiul Urziceni (intravilan și extravilan), comuna Alexeni(intravilan și…
Citește mai mult


16 noiembrie 2020 0

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța, organizată în baza prevederilor art. 2, alin. (1), lit. c. din Instrucțiunile Ministerului Culturii nr. 2/ 2020. Perioada 27.07.2020-13.08.2020 Județul Ialomița 1.CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI CULTURAL „Ionel Perlea”, mun. Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 26, jud. Ialomița.…
Citește mai mult


24 august 2020 0

Mănăstirea Sfinții Voievozi

 Manastirea Sfinții Voievozi


24 august 2020 0

Anunț promovare consilier superior

anunt promovare consilier superior


22 iulie 2020 0