Categorie: Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța

Rezultatele Ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 Constanța din 08-12 martie 2021

1 .MODERNIZAREA CENTRU DE ZI „VIITORUL”, COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, SATUL SFÂNTU GHEORGHE, STR. PRINCIPALĂ, NR. 43, JUD. IALOMIȚA, REVENIRE DIN CZMI anterioare, Faza D.A.T.C. Doc. nr. 33/20.01.2021; în zona de protecție a M.I.: Casa cu cârciumă și salon, Vasilica Anescu și Elena Radu, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14160, str. Principală, nr. 35. Proiectant: S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST…
Citește mai mult


24 martie 2021 0

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020-Județul Ialomița

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020 I.„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȚI ȘI IALOMIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020.”, în județul Ialomița investiția propusă se realizează pe teritoriul următoarelor U.A.T.-uri: municipiul Urziceni (intravilan și extravilan), comuna Alexeni(intravilan și…
Citește mai mult


16 noiembrie 2020 0

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța, organizată în baza prevederilor art. 2, alin. (1), lit. c. din Instrucțiunile Ministerului Culturii nr. 2/ 2020. Perioada 27.07.2020-13.08.2020 Județul Ialomița 1.CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI CULTURAL „Ionel Perlea”, mun. Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 26, jud. Ialomița.…
Citește mai mult


24 august 2020 0

Procesul verbal al ședinței C.Z.M.I. nr.4 -Constanța din 11 mai 2020

Județul Ialomița „STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PENTRU P.U.G.”, com. Jilavele, jud. Ialomița. Faza P.U.G. Doc. nr. 280/28.04.2020. Monumente istorice și zonele lor de protecție: 1. Curtea Bâzu Cantacuzino, IL-II-a-B-14134, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, mijl. sec. XIX; 1.1. Conacul Bâzu Cantacuzino, IL-II-m-B-14134.01, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele,…
Citește mai mult


27 mai 2020 0

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINTEI C.Z.M.I. 4 – CONSTANŢA DIN 18 MARTIE 2020

JUDEȚUL IALOMIȚA „CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ-PARTER”, Localizare: șos. Mihai Viteazul, nr.76, sat Condeești, com.Bărcănești, jud. Ialomița, Faza: D.T.A.C.+P.T., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr. 151/21.02.2020, în zonă de protecție a M.I.: Conacul” Ioan Chiroiu”, șos. Mihai Viteazul, nr.70, sat Condeești, com. Bărcănești, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14103, PROIECTANT: Ștefan Alexandru-Mihai, arh. Marțian Berbeniță,  BENEFICIAR: Mandache Petre Roman- Aviz…
Citește mai mult


16 aprilie 2020 0

Rezultatul ședinței din data de 30.01.2020 a C.Z.M.I. nr.4 pentru Județul Ialomița

1.„CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ PARTER”, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 32, MUN. FETEŞTI, jud. Ialomiţa. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 912/18.12.2020, în zonă construită protejată de interes local, care are limita de nord-est -str. Alexandru cel Bun (unind zonele de protecţie a monumentelor istorice, cel mai apropriat de adresa menţionată fiind MI, Şcoală (Şcoala nr. 2), str. Călăraşi,…
Citește mai mult


31 ianuarie 2020 0