Noutăţi – pe scurt

Procesul verbal al ședinței C.Z.M.I. nr.4 -Constanța din 11 mai 2020

Județul Ialomița „STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PENTRU P.U.G.”, com. Jilavele, jud. Ialomița. Faza P.U.G. Doc. nr. 280/28.04.2020. Monumente istorice și zonele lor de protecție: 1. Curtea Bâzu Cantacuzino, IL-II-a-B-14134, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, mijl. sec. XIX; 1.1. Conacul Bâzu Cantacuzino, IL-II-m-B-14134.01, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, mijl. sec. XIX; 1.2 Anexa, IL-II-m-B-14134.02 sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lânga balta Jilavele. mijl. sec. XIX; 2. Crama fostului conac Herescu, IL-II-m-B-14135, sat JILAVELE; comuna…

Read More

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINTEI C.Z.M.I. 4 – CONSTANŢA DIN 18 MARTIE 2020

JUDEȚUL IALOMIȚA „CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ-PARTER”, Localizare: șos. Mihai Viteazul, nr.76, sat Condeești, com.Bărcănești, jud. Ialomița, Faza: D.T.A.C.+P.T., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr. 151/21.02.2020, în zonă de protecție a M.I.: Conacul” Ioan Chiroiu”, șos. Mihai Viteazul, nr.70, sat Condeești, com. Bărcănești, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14103, PROIECTANT: Ștefan Alexandru-Mihai, arh. Marțian Berbeniță,  BENEFICIAR: Mandache Petre Roman- Aviz favorabil cu  condiția supravegherii arheologice ”CONSTRUIRE și DOTARE CĂMIN CULTURAL în COM. ION ROATĂ, SAT BROȘTENI, STR. EVANGHELIE ZAPPA, NR.2, JUD. IALOMIȚA”, Localizare:str. Evanghelie Zappa,…

Read More