Finanțare PNNR-Pilonul IV. Coeziune Socială și teritorială. Componenta C11-Turism și cultură

Finanțare PNNR-Pilonul IV. Coeziune Socială și teritorială. Componenta C11-Turism și cultură

19 decembrie 2022 Noutăţi - pe scurt 0

Este deschis al treilea apel de proiecte în cadrul Investiției 1-Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11-Turism și cultură din Planul Național de Redresare și reziliență al României. Informații privind apelul sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: https://mfe.gov.ro/pnrr-ordinul-privind-aprobarea -metodologiei-de-evaluare-a -obiectivelor-in -vederea-includerii-in-cele-12-rute-turistice-culturale-si-in-vederea-promovarii-restaurarii-acestora-relensare/.

http://www.cultura.ro/al-treilea-apel-al-mipe-din-cadrul-pnrr-pentru-investitii-turism-si-cultura