Ordinea de zi a sedintei nr.1 a CZMI nr. 10 din 08.06.2016

Ordinea de zi a sedintei nr.1 a CZMI nr. 10 din 08.06.2016

8 iunie 2016 Noutăţi - pe scurt 0

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ IALOMIŢA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI NR.1 A CZMI NR.10 DIN 08 IUNIE 2016 JUDEŢUL BRĂILA

1. Desfiinţare corpuri C1, C2, C3 şi C4 Localizare: Mun. Brăila, Str. N. Grigorescu nr.17 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAD Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar: STOICA RĂZVAN STOICA DOINIŢA CECILIA 2.DESFIINŢARE LOCUINŢĂ C4 Localizare:Mun. Brăila, Str. N. Grigorescu nr.17 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar:STOICA RĂZVAN STOICA DOINIŢA CECILIA 3.Consolidare şi amenajare clădire pentru birouri Localizare:Mun. Brăila, Str. Justiţiei nr. 1 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DALI/EXPERTIZĂ TEHNICĂ Proiectant:Arh. Gheorghe Trifan Referat pentru fundamentare istorică a doc de proiectare Expert MC Arh. Doina Bubulete Beneficiar:Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila 4.Recompartimentare spaţiu hotel / transformarea spaţiului cu destinaţia de sala de protocol cu antecamera ]n camere de cazare-etaj 3 Localizare:Mun. Brăila, Str. Rubinelor nr. 1 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Mihaela Pascu Beneficiar:S.C. ORIENT COMPANY S.R.L 5.Alimentare energie electrică Localizare:Mun. Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32 lot 1/1 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAC Proiectant:Ing. Bratosin Georgel ENERBRA SERV SRL Brăila Beneficiar:S.C. ORIENT COMPANY S.R.L 6.Consolidare mal drept Râu Siret în zona km 532+533 aval de localitatea Măxineni și Dig Centură Corbu Vechi, județul Brăila Localizare:JUDEŢ BRĂILA, COMUNA MĂXINENI, SAT CORBU VECHI M.I.:Ansamblu de arhitectură populară Cod LMI BR-II-a-B-02134 (zona de protecţie) Faza:DTAC Proiectant:S.C. AQUACON PROIECT S.A. SIBIU Beneficiar: A.N. APELE ROMÂNE ABA BUZĂU 7.Schimbare de destinaţie din sală RMN în sală terapie multisenzorială în ambulatoriu de specialitate al spitalului de psihiatrie „Sf Pantelimon” Localizare:Mun. Brăila, Calea Călăraşilor Nr. 125(59) M.I.:Spitalul Comunal Brăila, azi Spitalul de psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, Cod LMI: BR – II – m – B – 02080 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Găgeanu Viorel, Expert atestat MC Arh. Karl Niel Auner, Expert atestat MC Ing. Ana Maria Grămescu Beneficiar:Spitalul de psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila 8.Desfiinţare parţială locuinţă C1 şi C2 intrare în legalitate Localizare:Mun. Brăila, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 134 M.I.:Ansamblul „Str. M. Eminescu – str. 1 Decembrie 1918” Cod LMI: BR-II-a-B-02096 Faza:DTAD Proiectant:Arh. Luca Gheorghe Beneficiar:Pănescu Trandafir şi Pănescu Elena 9.Construire locuinţă P+1E – intrare în legalitate Localizare:Mun. Brăila, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 134 M.I.:Ansamblul „Str. M. Eminescu – str. 1 Decembrie 1918” Cod LMI: BR-II-a-B-02096 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Luca Gheorghe Beneficiar:Pănescu Trandafir şi Pănescu Elena 10.Amenajare call center la etajele I, II, III Localizare:Mun. Brăila, Str. Gh. Marinescu nr. 2 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; Faza:DTAC Proiectant:Arh. Mihaela Dumitru Beneficiar:S.C. METDA CONF S.R.L. 11.Construire anexă provizorie (magazie şi garaj)- intrare în legalitate Localizare:Mun. Brăila, Str. M. Sebastian nr. 11 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; Faza:DTAC Proiectant:Arh. Mihaela Pascu Beneficiar:Mihăilă Florin 12.Amplasare firmă luminoasă Localizare:Mun. Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 90 M.I.:1. Ansamblul „Str. M. Eminescu – str. 1 Decembrie 1918” Cod LMI: BR-II-a-B-02096 2. Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; (zona de protecţie cf. PUZ Centrul Istoric) Faza:DTAC Proiectant:Arh. Sorin Buzoianu Beneficiar:S.C. ALTEX ROMÂNIA S.R.L 13.Reţea şi branşament gaze naturale Localizare:Mun. Brăila, Str. Eroilor 1 M M.I.:Situl arheologic de la Brăiliţa BR-I-s-B-02049 Faza:DTAC Proiectant:S.C. GIMVEST S.R.L. BRĂILA Beneficiar:S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. Pentru S.C. FILA CONF S.R.L. BRĂILA 14.Branşament gaze naturale Localizare:Mun. Brăila, Bdul. Al. I. Cuza Nr. 60 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; Faza:DTAC Proiectant:S.C. GIMVEST S.R.L. BRĂILA Beneficiar:S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Pentru Radu Ioan 15.Branşament gaze naturale Localizare:Mun. Brăila, Str. M. Murgoci nr. 8E M.I.:Situl arheologic de la Brăiliţa BR-I-s-B-02049 Faza:DTAC Proiectant:S.C. GIMVEST S.R.L. BRĂILA Beneficiar:S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Pentru GHEORGHE FLORIN 16. Branşament gaze naturale Localizare:Mun. Brăila, Str. G Cavadia nr. 77 M.I.:Situl arheologic de la Brăiliţa BR-I-s-B-02049 Faza:DTAC Proiectant:S.C. GIMVEST S.R.L. BRĂILA Beneficiar:S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. Pentru Tudor Victoriţa 17.Branşament Apă Localizare:Mun. Brăila, Str. M. Murgoci nr. 8i M.I.:Situl arheologic de la Brăiliţa BR-I-s-B-02049 Faza:DTAC Proiectant:CUP DUNĂREA – sing. Nicolescu Adriana Beneficiar:Călin Tudorel Aurel 18.Branşament gaze naturale Localizare:Mun. Brăila, Braşoveni nr. 5 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; Faza:DTAC Proiectant:S.C. GIMVEST S.R.L. BRĂILA Beneficiar:S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Pentru ORHEI CĂTĂLINA DINA 19.Reabilitare faţadă apartament nr. 4 corp C1 etaj Localizare:Mun. Brăila, Bdul. Al. I. Cuza nr. 93 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062;(zona de protecţie cf. PUZ Centrul Istoric) Faza:DTAC Proiectant:Arh. Luca Gheorghe Beneficiar:LUPŞA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL 20. Reabilitare faţadă apartament nr. 1 corp C1 parter Localizare:Mun. Brăila, Bdul. Al. I. Cuza nr. 93 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062;(zona de protecţie cf. PUZ Centrul Istoric) Faza:DTAC Proiectant:Arh. Luca Gheorghe Beneficiar:LUPŞA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL 21.Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu birouri Localizare:Mun. Brăila, Str. Mărăşti 22 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062; Zona fostei Mitropolii a Proilaviei Cod LMI Faza:DTAC Proiectant:Arh. Mihaela Pascu Beneficiar:Drăgan Petrică şi Drăgan constanţa JUDEŢUL BUZĂU 22. Desfiintare Corpuri C1, C2 Localizare: M.I.:Sit urban Rm. Sarat , cod BZ-II-s-B-02451, mun. Rm. Sarat, str. C. Brancoveanu, 24, jud. Buzau Faza:D.T.A.D. Proiectant:Arh. Dan Tincu Beneficiar:SC ELENET 2005 SRL 23.Construire spatiu comercial P+M Localizare: M:I:Sit urban Rm. Sarat , cod BZ-II-s-B-02451, Mun. Rm. Sarat, str. C. Brancoveanu, 11A, jud. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant:Arh. Carmen Magazin Beneficiar: Porumb Lucian 24.Mansardare locuinta existenta Localizare: M.I.:Zona de protectie, “Ansamblul conacului Marghiloman” LMI cod BZ-II-a-B-02347, Mun. Buzau, str. Umbrelor, nr.3, jud. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant:Arh. Prosie Danut Beneficiar:Balescu Ortansa 25.Reabilitare, restaurare Colegiul National „Alexandru Vlahuta” Localizare: M.I.: Monument Istoric, cod LMI BZ-II-m-B-02469, mun. Ramnicu Sarat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, jud. Buzau Faza:D.T.A.C Proiectant: SC VANEL EXIM SRL, arh Teodor Anghel Beneficiar: Municipiul Ramnicu Sarat 26.Eficientizare energetica a cladirii dermato-venerice, compartiment al Spitalului de urgenta Buzau, Corp C2 Localizare: M.I.: In incinta imobilului monument istoric „Spitalul Garlasi (cladirea veche)”, cod LMI 2015 BZ-II-m-B-02348, str. Plevnei 26, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant: SC NUCA STUDIO SRL Beneficiar:Consiliul Judetean Buzau 27.Eficientizare energetica a cladirii situate in mun buzau, cu destinatia de Liceu Tehnologic special pentru copii cu deficiente auditive si Centrul rezidential pentru copilul cu deficiente de auz nr. 10 Buzau Localizare: M.I.:zona protectie a monumentului istoric „Ansamblul Marghiloman”, cod LMI BZ-II-m-B-02347, str Horticolei nr. 52 Faza:D.T.A.C. Proiectant:SC EUROTON SRL Constanta, arh Grajdean Mihai Beneficiar: Consiliul Judetean Buzau 28.Eficientizare energetica a cladirii situate in mun Buzau, cu destinatia de Liceu Tehnologic special pentru copii cu deficiente de vedere si Centrul rezidential pentru copilul cu deficiente de vedere nr 11 Buzau Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Ansamblul Marghiloman”, cod LMI BZ-II-m-B-02347, str Horticolei nr. 54, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant:SC EUROTON SRL Constanta, arh Grajdean Mihai Beneficiar:Consiliul Judetean Buzau 29.Refunctionalizare imobil prin schimbare de destinatie din locuinta in unitate sanitara Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Casa”, cod LMI BZ-II-m-B-02346, str. Patriei , nr. 88, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant:arh Gabriel Cuzuc Beneficiar:SC Angisan SRL 30.Amenajare birou notarial si imprejmuire Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Ansamblul Str. Ostrovului”, cod LMI BZ-II-a-B-02341, str Ostrovului, nr. 9, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant:arh Militaru Monica Beneficiar:Serbanescu Corina Luminita 31.Refatadizare constructie existenta Localizare: M.I.: zona de protectie a monumentului istoric „Ansamblul Str. Ostrovului”, cod LMI BZ-II-a-B-02341, str Independentei 8, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant: arh Campeanu Pompiliu Beneficiar:Marin Nicolae 32.Refacere gard Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Casa Hortensia Papadat Bengscu”, cod LMI BZ-IV-m-B-02510, str. Independentei 44, loc. Buzau Faza:D.T.A.C. Proiectant: arh Prosie Danut Beneficiar: Bunda Liliana 33.Desfiintare constructie Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Situl arheologic de la Lipia”, cod LMI BZ-I-m-B-02243, sat Lipia, com Merei, jud. Buzau Faza:D.T.A.D. Proiectant:arh L Ciorcila Beneficiar:Visinoiu Georgeta 34.Desfiintare locuinta Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Asezare”, cod LMI BZ-I-m-B-02253, sat Sarata Monteoru, com Merei Faza: D.T.A.D. Proiectant:arh L Ciorcila Beneficiar: Dascalu Nicolae 35.Desfiintare imobile corp C25, C27, C28, C29, C30, C31 Localizare: M.I.:zona de protectie a monumentului istoric „Ansamblul Episcopiei”, cod LMI BZ-II-a-A-02324, str. Aleea Episcopiei, nr. 2-3, loc. Buzau, jud. Buzau Faza:D.T.A.D Proiectant: arh Cornelia Stroe Beneficiar:Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei 36.Studiu istoric general pentru fundamentarea PUG com Chiliile, jud Buzau Localizare: com Chiliile M.I.: Faza:avizare PUG Proiectant:urb. Alina Carmen Marinescu Beneficiar:com. Chiliile JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 37.PUZ „COLEGIUL SANDU ALDEA – SALĂ DE SPORT” – Municipiul CĂLĂRAŞI. Localizare: Municipiul CĂLĂRAŞI, Prel. Bucureşti, nr. 10, Jud. Călăraşi M.I.:în zonă de protecţie monument istoric (Nr.176, CL-II-m-B-14658, Liceul Sandu Aldea Călăraşi). Faza:PUG Proiectant general: S.C. ALAS S.R.L Proiectant de specialitate: Arh. Lascăr Adrian Beneficiar:MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 38.PUZ „COMPLEX SPORTIV TINERETULUI – BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC” – Municipiul CĂLĂRAŞI. Localizare:Municipiul CĂLĂRAŞI, Bd. Republicii, nr. 19 B, Jud. Călăraşi. M.I.:în zonă de protecţie monument istoric (CL-II-m-B-14668, fostul Tribunal Judeţean Călăraşi) şi într-o zonă cu descoperiri arheologice întâmplătoare. Faza:PUZ Proiectant:Proiectant general: S.C. ALAS S.R.L Proiectant de specialitate: Arh. Lascăr Adrian. Beneficiar:MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI JUDEȚUL IALOMIȚA 39.Studiu istoric de fundamentare P.U.Z. –Situl arheologic medieval „Orașul de floci” Giurgeni Localizare: Comuna Giurgeni, Județul Ialomița-intravilan și extravilan M.I.:Situl arheologic medieval „Orașul de Floci”, Giurgeni, cod L.M.I.2015: IL-I-s-A-14051 Ruinele Bisericii nr.1-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015:IL-I-m-A-14051.01 Așezare urbană-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015: IL-I-m-A-14051.02 Biserica nr.2-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015: IL-I-m-A-14051.03 Edificiul cu contraforturi-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015:IL-I-m-A-14051.04 „Crucea Înaltă” , așezată de Matei Basarab, în incinta sitului arheologic „Orașul de Floci”, Giurgeni, cod L.M.I.2015: IL-IV-m-A-14178 Faza:P.U.Z. Proiectant General: S.C. E-Achiziții Consultanță S.R.L. Proiectant de specialitate: Ruxandra Nemțeanu Beneficiar:Consiliul Județean Ialomița 40.Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A.Constanța în perioada 2014-2020 Rețele de apă Căzănești. Rețele de canalizare Căzănești, Oraș Căzănești, județul Ialomița Localizare: orașul Căzănești, județul Ialomița M.I.:1.Școala, cod L.M.I: 2015: IL-II-m-B-14101, str. București, nr.68, oraș Căzănești, jud.Ialomița (zonă de protecție) 2.Biserica „Sf. Nicolae”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14102, str. București, nr.70, lângă școală, oraș Căzănești, jud.Ialomița (zonă de protecție) Faza:D.T.A.C. Proiectant:Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L.& LOIS BERGER Beneficiar:S.C.Raja S.A. Constanța 41.Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A.Constanța în perioada 2014-2020 Rețele de apă Fierbinți-Târg. Rețele de canalizare Fierbinți-Târg, Oraș Fierbinți-Târg, județul Ialomița Localizare: orașul Fierbinți-Târg, județul Ialomița M.I.:1.Biserica „Sfântul Gheorghe”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14126, str. Poștei, nr.32bis, oraș Fierbinți-Târg (zonă de protecție) 2.Biserica „Sfânta Maria”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-A-14129, str. Micșunești, nr.27, sat aparținător Grecii de Jos, oraș Fierbinți-Târg (zonă de protecție) Faza:D.T.A.C. Proiectant:ROMAIR CONSULTING S.R.L.& LOIS BERGER Beneficiar:Raja Constanța S.A. 42.Sistem de canalizare și tratare ape uzate menajere în comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița Localizare: Comuna Gheorghe Doja , Județul Ialomița-intravilan și extravilan M.I.:Situl arheologic „La Cărămidărie”-cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14048 Faza:D.T.A.C. Proiectant:S.C. Procivil S.R.L. Beneficiar:Comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița Completări-Județul Brăila 43.Construire ansamblu de apartamente – Hotel cu funcţiuni complementare D+P+4E+M Localizare:Mun. Brăila, Str. Împăratul Traian Nr. 32 lot 1 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:PUZ Proiectant:Arh. Pascu Marian, Expert atestat MC Arh. Doina Bubulete Beneficiar:S.C. ORIENT COMPANY S.R.L