Raport de implementare pe anul 2017 a Legii nr.544/2001