Rezultatul Probei Scrise pentru ocuparea Postului de Inspector de Specialitate