Despre noi

Suntem un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii, cu personalitate juridică. Direcția Județeană pentru Cultură Ialomița îndeplinește la nivelul județului atribuțiile Ministerului Culturii în domeniul culturii, al protejării patrimoniului cultural național și al valorificării și dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivitații locale.

Actuala Direcţie pentru Cultură a judeţului Ialomița a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, act normativ care certifica reorganizarea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National al Judeţului Ialomița şi transformarea lui în Direcţie, prin comasarea cu fostul Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional.

Citeste mai mult…

Sit: teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiințific, tehnic sau al peisajului cultural. Județul Ialomița are 85  de situri arheologice clasate ca monumente istorice.

Situri arheologice

Conacele din Bărăgan, alături de altele similare din celelalte provincii istorice românești au ocupat un loc important în peisajul construit al secolelor XIX-XX. Aceste conace au fost reședințele elitelor socio-culturale de altădată și constituie un fenomen arhitectural aparte, fiind o componentă valoroasă a patrimoniului cultural european.
Aceste reședințe reflectă statutul, modul de viață, idelurile comanditarilor lor. În Lista Monumentelor Istorice din județul Ialomița sunt 14 conace.

Conace ialomițene

În Lista Monumentelor Istorice din județul Ialomița sunt 36 de biserici-monument istoric, 13 monumente de grupă valorică „A” (de importanță națională și universală) și 23 de biserici-monument istoric de grupă valorică „B”(reprezentative pentru patrimoniul cultural local).

Biserici de patrimoniu

În județul Ialomița sunt  31 de case-monument istoric introduse în Lista Monumentelor Istorice, fiind clasate toate în patrimoniul cultural local.  Trei dintre aceste imobile-monument istoric au funcțiunea de Primărie.

Case

Lista Monumentelor Istorice din județul Ialomița cuprinde un număr de 8 clădiri-monument istoric cu  destinația de Școală. Doar 4  dintre ele sunt încă în funcțiune. În aceeași categorie sunt incluse și 3 clădiri-monument istoric în care au funcționat spitale. Primele spitale din Bărăgan au apărut în a doua jumătate a secolului  XIX. Erau construite din donațiile făcute de oamenii bogați , iar lipsa medicilor era o problemă

Școli și spitale

In categoria construcții industriale-monument istoric se regăsesc 2 obiective, și anume: Podurile dintre Fetești și Cernavodă „ Anghel Saligny ” și Ansamblul Gării Fetești. În cadrul categoriei construcții de tehnică agrară sunt clasate 2 imobile care au avut funcțiunea de moară.

Construcții industriale și tehnică agrară

Monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. În județul Ialomița sunt 3 monumente de for public clasate ca monumente istorice.

Monumente de for public

În Lista Monumentelor Istorice din județul Ialomița, în categoria monumente memoriale/funerare sunt clasate 12 obiective.

Monumente memoriale/funerare

Evenimente culturale  în județul Ialomița

Spectacol folcloric „Mărțișor ialomițean“, sâmbătă, 27.02.2021, Slobozia

Consiliul Județean Ialomița și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează sâmbătă, 27 februarie 2021, ora 18:00, spectacolul folcloric “Mărțișor ialomițean” susținut de Ansamblul folcloric Doina Bărăganului cu soliștii Ionuț Cocoș, Nicoleta Rădinciuc, Grigore Gherman și Emilia Dorobanțu.
Conducerea muzicală – Mihai Albeșteanu.
Coregrafia – Nicușor Iancu.
Spectacolul va avea loc la Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița.