ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual