CASA MEMORIALA „IONEL PERLEA”

CASA MEMORIALA „IONEL PERLEA”

22 octombrie 2016 Case 0

Localitatea: Ograda
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): IL-II-m-B-14149

c6

Scurtă descriere

Construitã la sfârsitul secolului XIX de Victor Perlea, tatãl muzicianului Ionel Perlea (1900-1970). Functia actualã este de Casã memorialã, în administratia Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” – Ialomita. Fundatia este de cãrãmidã, zidãria de cãrãmidã, învelitoare de tablã,10 încãperi, unde functioneazã o expozitie permanentã, cu obiecte care au apartinut marelui muzician. A functionat drept depozit de îngrãsãminte, depozit de zarzavaturi, postã. La 21 noiembrie 1983 a intrat în circuitul expozitional, iar în perioada 1996-1997 a fost restauratã de Muzeul Judetean Ialomita. În anul 1969, dirijorul si compozitorul Ionel Perlea, care locuia la New York, SUA, si-a vizitat locurile copilãriei, în urma turneului pe care l-a întreprins în România.

Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv

DN2A Bucuresti-Slobozia-Ograda