Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020-Județul Ialomița

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020-Județul Ialomița

16 noiembrie 2020 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța Noutăţi - pe scurt 0

Dosare pentru avizare în ședința CZMI nr.4 din perioada 09-13.11.2020

I.„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȚI ȘI IALOMIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020.”, în județul Ialomița investiția propusă se realizează pe teritoriul următoarelor U.A.T.-uri: municipiul Urziceni (intravilan și extravilan), comuna Alexeni(intravilan și extravilan), comuna Coșereni(intravilan și extravilan), comuna Gârbovi (intravilan și extravilan), comuna Ion Roată( intravilan și extravilan), satele Ion Roată și Broșteni, comuna Manasia (intravilan și extravilan), comuna Reviga (intravilan și extravilan), satele Reviga, Mircea cel Bătrân, Crunți,  Faza: S.F.,   Doc. nr. 692/20.10.2020.

În localitatea Alexeni,  obiectivul propus trece  prin zona de protecție a  M.I.:

  1. Biserica „ Sf. Nicolae”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14077, str. Primăriei, nr.4;

În localitatea Broșteni, comuna Ion Roată,  obiectivul propus trece  prin zona de protecție a  M.I:

  1. Școala Veche, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14099, Str. Evanghelie Zappa, nr.8;

În localitatea Manasia, obiectivul propus trece  prin în zonele de protecție ale M.I.:

3.Ansamblul conacului Hagianoff, cod L.M.I.2015: IL-II-a-A-14146, Str. Intrarea Conacului, nr.1;

4.Conac,  cod L.M.I.2015:   IL-II-m-A-14146.01,  Str. Intrarea Conacului, nr.1;

5.Cramă,  cod L.M.I.2015:  IL-II-m-A-14146.02,  Str. Intrarea Conacului, nr.1;

6.Parc,      cod L.M.I.2015:  IL-II-m-A-14146.03,  Str. Intrarea Conacului, nr.1;

7.Biserica „Înălţarea Domnului”, cu mormântul ctitorului, Efrem Obrenovici,

cod L.M.I.2015:  IL-II-m-A-14144, Str. Biserica Veche, nr.1;

8.Primăria, cod L.M.I.2015:  IL-II-m-B-14145, Str. Biserica Veche, nr.1;

9.Casa cu prăvălie„ Ion Negrea”, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14143, str. Iasomiei, nr.1;

10.Casa „ Ion Stanciu”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14142, str. Iasomiei, nr.2;

În localitatea Reviga,  obiectivul propus trece  prin zona de protecție a  M.I:

11.Conac, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14158, str. Al.I. Cuza, nr.72.,

Proiectant: ROMAIR CONSULTING S.R.L. ; COMPLEX DESIGN S.R.L., TOP RAM PROJECT S.R.L.,

Beneficiar: ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI.