Extras din Procesul Verbal al ședinței on-line a CZMI nr.4 -Constanța din 19-22 iulie 2021 -județul Ialomița

Extras din Procesul Verbal al ședinței on-line a CZMI nr.4 -Constanța din 19-22 iulie 2021 -județul Ialomița

5 august 2021 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța 0

1.„Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism”, comuna Vlădeni, județul Ialomița, Revenire. Faza: P.U.G., Doc. nr. 326/28.04.2021; M.I.: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14069, cod R.A.N.: 94802.03, „ Coasta Belciugului”, epoca medievală; 2. Așezare, cod L.M.I. IL-I-s-B-14070, cod R.A.N.: 94802.02, „Popina lată”(„Ibrian”), sec. X-VIII î.Hr.; 3. Situl arheologic de la Vlădeni, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14071, cod R.A.N.: 94802.01, „Popina Blagodeasca”: a. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14071.01, „Popina Blagodeasca”, sec. XVI-XVIII; b. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14071.02, „Popina Blagodeasca”, Hallstatt; c. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14071.03, „Popina Blagodeasca”, Neolitic; 4. Biserica „Sfântul Nicolae”, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14170. Proiectant general: S.C. Dual Studio S.R.L., urb. Laura-Elena Tucan-coordonator proiect, urb Raluca-Irina Aioanei, urb. Erika Bereczki, urb. Andreea-Diana Dobrescu, urb. Elena-Cristina Pelmuș, urb. Irina-Madalina Ignat, urb. Ana-Alexandra Baibarac, urb. Roxana-Maria Chirvăsuță, arh. atestat expert M.C.C. Doina Bubulete, arheolog expert atestat Matei Gheorghe, arheolog specialist: Ioan Valentin Cernău, arheolog: Cătălina Raluca Cernea. Beneficiar: Primăria comunei Vlădeni, Județul Ialomița.-CZMI este de acord cu emiterea Avizului favorabil;

2.„Construire Lumânărar”, Consultare, lucrări propuse a se efectua în intravilanul mun. Slobozia, Aleea Mănăstirei, nr. 1, județul Ialomița. Faza: D.T.A.C. Doc. nr. 469/28.06.2021; Lucrări în incinta ansambluluiMănăstirea „Sf. Voievozi”, cod L.M.I.: IL-II-a-A-14074, format din:1. Biserica „Sfinții Voievozi”, cod L.M.I.: IL-II-m-A-14074.01 și 2. Zid de incintă, cod L.M.I.: IL-II-m-A-14074.02, Aleea Mănăstirei, nr. 1. Proiectant: S.C. Pro BD BOXDESIGN S.R.L., arh. Andreea-Alexandra FRĂȚIMAN, arh. atestat MC Aurel Ioan Eugen BOTEZ. Beneficiar: Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, SLOBOZIA.-Se consemnează un punct de vedere majoritar favorabil, documentația se va transmite la Comisia Națională a Monumentelor Istorice;

3.„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele: Munteni-Buzău, Sărățeni, Sălcioara, Balaciu, Sfântu Gheorghe, Ion Roată”, Consultare, lucrări propuse a se efectua com. Munteni-Buzău (extravilan și intravilan), com. Sărățeni (extravilan și intravilan), com. Sălcioara (extravilan și intravilan), com. Balaciu (extravilan și intravilan), com. Sfântu Gheorghe (extravilan și intravilan), com. Ion Roată (extravilan și intravilan), județul Ialomița. Faza: D.T.A.C. Doc. nr. 211/18.03.2021; Lucrări: A. în Situl arheologic de la Piscu Crăsani (parțial, precum și în zona de protecție a cestuia), cod L.M.I.: IL-I-s-A-14039, cod R.A.N.: 92934.01, sat Crăsanii de Jos, com. Balaciu, cu așezările: 1. Așezare fortificată, cod L.M.I.: IL-I-m-A-14039.01, „Piscu Crăsani”, Laténe; 2. Așezare fortificată, cod L.M.I.: IL-I-m-A-14039.02, „Piscu Crăsani”, Neolitic. B. în zonele de protecție a M.I.: 1. Situl arheologic de la Copuzu, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14033, cod R.A.N.: 92925.01, „Platoul Deluş”, sat Copuzu, com. Balaciu, datare: sec. II-I a.Chr., cu așezările: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14033.01, „Platoul Deluş”, datare: sec. III – IV p.Chr.; 2. Necropolă, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14033.02, „Platoul Deluş”, datare: sec. III-IV p.Chr.; Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14033.03, „Platoul Deluş”, datare: sec. II-I a.Chr.; 2. Situl arheologic de la Crăsani, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14038, cod R.A.N.:92943.01, sat Crăsanii de Jos, com. Balaciu, la ieșire din sat spre Sudiți, cu așezările: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B14038.01, Laténe; 2. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B14038.02, Neolitic; 3. Schitul Balaciu Pitișteanu, cod L.M.I.: IL-II-a-B-14110, str. Mănăstirilor, nr.15: 1. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a schitului Balaciu Pitişteanu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14110.01, str. Mănăstirilor, nr.15; 2. Turn clopotniţă Schitul Balaciu Pitişteanu, cod L.M.I.:IL-II-m-B-14110.02, str. Mănăstirilor, nr.15; 4. Casa Petre Niculescu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14104, sat Copuzu, com. Balaciu, str. Piscului, nr. 25; 5. Conacul Florescu, cod L.M.I.: IL-II-m-B14140, sat Malu, com. Sf. Gheorghe, str. Principală, nr. 49; 6. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Malu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-1414, sat Malu, com. Sf. Gheorghe, str. Bisericii, nr. 3; 7. Casa cu cârciumă și salon, Vasilica Anescu și Elena Radu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14160, sat Sf. Gheorghe, com. Sf. Gheorghe, str. Principală, nr.35; 8. Cruce de piatră, cod L.M.I.: IL-IV-m-B-14179, sat Sf. Gheorghe, com. Sf. Gheorghe, spre satul Butoiu; 9. Situl arheologic de la Ion Roată, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14054, cod R.A.N.:103871.02, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cu așezările: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14054.01, sat Ion Roată, com. Ion Roată, Laténe; 2. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14054.02, sat Ion Roată, com. Ion Roată, Neolitic; 10. Școala veche, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14099, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr.8; 11. Curtea familiei Zappa, cod L.M.I.: IL-II-a-A-14100, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr. 20: 1. Ruinele Conacului Zappa, cod L.M.I.: IL-II-m-A-14100.01, sat Broșteni, com. Ion Roată, str.Evanghelie Zappa, nr. 20; 2. Cavourile familiei Zappa, cod L.M.I.: IL-IV-m-A-14100.02, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr. 27; 3. Fragment zid de incintă, cod L.M.I.: IL-II-m-A-14100.03, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr. 20; 12. Biserica „Sf. Nicolae”, cod L.M.I. IL-II-m-A-14098, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr. 27. Proiectant: S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L., dr. ing. Ciobanu SEBASTIAN. Beneficiar: U.A.T. MUNTENI-BUZĂU în calitate de lider al Acordului de Parteneriat al celor șase comune. –CZMI solicită întocmirea unui Studiu de diagnostic arheologic și se va transmite la CNMI;

4.„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele: Mărculești, Cosâmbești, Bucu, Gheorghe Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii”, Consultare, lucrări propuse a se efectua com. Mărculești (extravilan și intravilan), com. Cosâmbești (extravilan și intravilan), com. Bucu (extravilan și intravilan), com. Gheorghe Lazăr (extravilan și intravilan), com. Scânteia (extravilan și intravilan), com. Valea Ciorii (extravilan și intravilan), județul Ialomița. Faza: D.T.A.C. Doc. nr. 212/18.03.2021; Lucrări în zonele de protecție a M.I./situri arheologice: 1. Situl arheologic de la Bucu, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14031, cod R.A.N.: 93030.01, „Pochina”, cu așezările: 1. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14031.01, „Pochina”, datare sec.X-XI; 2. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14031.02, „Pochina”, datare sec. IV-III î.Hr.; 3. Așezare, cod L.M.I.: IL-I-m-B-14031.03, „Pochina”, datare sec. X-VIII î.Hr.); 2. Situl arheologic de la Bucu, cod R.A.N.: 93030.02; 3. Biserica „ Sf. Nicolae”, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14147, str. „Sf. Ierarh Nicolae”, nr.2, com. Mărculești; 4. Ansamblul conacului Bolomey, cod L.M.I.:IL-II-a-A-14106, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr.45: 1. Conacul Bolomey, cod L.M.I.: IL-II-m-A-14106.01, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr. 45; 2. Anexă, cod L.M.I.:IL-II-m-A-14106.02, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr.48); 5. Biserica „Sf. Nicolae”, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14107, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr.127; 6. Casa Cristofor Zupcu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14108, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr.174; 7. Casa Frusina Popescu, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14109, șos. Slobozia-Ţăndărei, nr.176; 8. Aşezare, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14034, cod R.A.N.: 93245.01, datare sec. IX-XI; 9. Două cruci de piatră, cod L.M.I.: IL-IV-a-B-14176, în incinta școlii; 10. Aşezarea Dridu de la Gimbăşani, cod L.M.I.: IL-I-s-B-14049, cod R.A.N.: 93254.01, datare sec. IX-XI, com. Cosâmbești. Proiectant: S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L., dr. ing. Ciobanu SEBASTIAN. Beneficiar: U.A.T. MĂRCULEȘTI în calitate de lider al Acordului de Parteneriat al celor șase comune.–CZMI solicită întocmirea unui Studiu de diagnostic arheologic și se va transmite la CNMI;

5.„Construire blocuri locuințe P+2 Urziceni”, lucrări propuse a se efectua în intravilanul mun. Urziceni, str. Regele Ferdinand, nr. 63A, 63B, 63C, județul Ialomița. Faza: P.U.Z. Doc. nr. 495/06.07.2021; Lucrări în zona de protecție a M.I.: Casa, cod L.M.I.: IL-II-m-B-14169, str. Regele Ferdinand, nr. 61B. Proiectant: S.C. DESIGN GROUP S.R.L., arh. Nelu M. CHIRIȚĂ. Beneficiar: Ion Petrache Gabriel.-CZMI nu este de acord cu emiterea Avizului, se va reveni cu condițiile exprimate de membri.