Ordinea de zi a sedintei nr.2 a CZMI nr.10 din data de 06.07.2016

Ordinea de zi a sedintei nr.2 a CZMI nr.10 din data de 06.07.2016

6 august 2016 Noutăţi - pe scurt 0

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ IALOMIŢA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI NR.2 A CZMI NR.10 DIN 06 IULIE 2016 JUDEŢUL BRĂILA 1.REPARATII FATADE SI PRACTICAREA UNUI DISPOZITIV TRAPA IN ACOPERIS PENTRU EVACUAREA FUMULUI

Localizare: Mun. Brăila, STR. MIHAI EMINESCU NR. 27 MI: I. Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 II. Ansamblul „Str. Mihai Eminescu – Str. 1 Decembrie 1918” Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR – II – a – B – 02096 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar: CLM – SUPAFLC Brăila 2.CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE IMOBIL Localizare:Mun. Brăila, Str. Frumoasă Nr. 20 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie (cf. Art. 59 din L. 422 / 2001, republ. 2006, modif. 2016) ale următoarelor monumente istorice: Casa Jean Troianos (fost Cămin de pensionari „Sf. Nicolae”),Cod LMI 2004/ 2010 / 2016: BR – II – m – B – 02066; Casa Solomon, Cod LMI 2004/ 2010 / 2016: BR – II – m – B – 02086; Fosta Şcoală de băieţi, Cod LMI 2004/ 2010 / 2016: BR – II – m – B – 02064. Faza:D.T.A.C. Proiectant:Sef. Proiect: Arh. Roxana Maria Gheorghiu Specialist atestat MCC: Arh. Cristian Rânja Expertiză tehnică: Ing. Simona Plaisanu Specialist atestat MCC: Ing. Mihai Biriş Beneficiar:Ioan – Ionuţ Dincă 3. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII EXTERIOARE FĂRĂ MODIFICAREA ELEMENTELOR DE FAŢADĂ, EXECUTARE ACOPERIŞ ŞI ÎNVELITOARE Localizare:Mun. Brăila, Str. Ana Aslan, Nr. 10-12-14 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod BR-II-s-B-02062; II. Zonele de protecţie (cf. Art. 59 din L. 422 / 2001, republ. 2006, modif. 2016) ale următoarelor monumente istorice: 1. Palatul Administrativ şiJudecătoresc, Cod BR – II – m – B – 02078, 2. Biserica „Sf. Nicolae”, Cod BR – II – m – B – 02065;, 3. Casa Jean Troianos, Cod: BR – II – m – B – 02066, 4. Fosta Şcoală de băieţi,Cod: BR – II – m – B – 02064, Palatul Asigurărilor Sociale Cod: BR – II – m – B – 02077, III. Zona fostei Mitropolii a Proilaviei, (zona de protecţie),Cod BR – I – s – B – 02051. (zona de protecţie – cf. Art. 59 din L. 422 / 2001, republ. 2006, modif. 2016); Faza:D.T.A.C. Proiectant:Birou individual de arhitectură „Arh. Luca Gheorghe” Beneficiar:S.C. DURA BET CONSTRUCT S.A. 4.Desfiinţare corpuri C2, C3, C4 şi marchiza acces Beci C1 Localizare:Mun. Brăila, Str. Petru Maior 41 M.I.:Centrului Istoric al municipiului Brăila : BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie a următoarelor monumente istorice: 1. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,: BR-II-m-B- 02112; 2. Casa Irimia,: BR-II-m-B-02122 3.Casa Fanciotti, B-dul Al. I. Cuza nr. 173, BR – II – m – B 02092; 4. Casa Toff, B-dul Al. I. Cuza nr. 159,: BR – II – m – B 02090; 5. Casa Tane-Babeş, B-dul Al. I. Cuza nr. 161-163: BR – II – m – B 02091 Faza:DTAD Proiectant:Proiectant Arh. Pascu Marian Expert MC Doina Bubulete Beneficiar:ABRAŞU VASILE 5. Reabilitare, Recompartimentare, extindere, mansardare locuinţă Localizare:Mun. Brăila, Str. Petru Maior 41 M.I.:Centrului Istoric al municipiului Brăila : BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie a următoarelor monumente istorice: 1. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,: BR-II-m-B- 02112; 2. Casa Irimia,: BR-II-m-B-02122 3.Casa Fanciotti, B-dul Al. I. Cuza nr. 173, BR – II – m – B 02092; 4. Casa Toff, B-dul Al. I. Cuza nr. 159,: BR – II – m – B 02090; 5. Casa Tane-Babeş, B-dul Al. I. Cuza nr. 161-163: BR – II – m – B 02091; Faza:.DTAC Proiectant:Proiectant Arh. Pascu Marian Expert MC Doina Bubulete Ing. Beliciu Cornel (expertiză tehnică) Beneficiar:ABRAŞU VASILE 6.BRANŞAMENT APA ŞI RACORD CANALIZARE Localizare:Mun. Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 143 M.I.:entrul istoric al municipiului Brăila: BR-II-s-B-02062; (zona de protecţie cf. PUZ Centrul istoric al municipiului Brăila) Faza:DTAC Proiectant:Proiectant Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila Ing. Dragu S., Sing. Nicolescu A Beneficiar:Stavarache Nela 7. LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+M ŞI ANEXĂ Localizare:Mun. Brăila, Str. George Cavadia nr. 43 M.I.:Situl arheologic de la Brăiliţa BR-I-s-B-02049 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Rodica Manolescu Beneficiar:Moroianu Ştefan şi Moroianu Carmen 8. Construire Muzeu „Căsuţa tradiţională dintre salcâmi” Localizare:Sat Mircea Vodă Comuna Mircea Vodă Str. Mircea cel Bătrân nr. 41 M.I.: Monumentul Eroilor (1916 – 1919) cod: BR-IV-m-B-02175 (zona de protecţie) Faza:D.T.A.C. Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar:Primăria Comunei Mircea Vodă 9.Sistematizare centru civic în localitatea Surdila Greci jud Brăila Localizare:Sat Surdila Greci, Comuna Surdila Greci – zona centrală (intravilan) M.I.: Monumentul Eroilor (1877 – 1878 şi 1916 (zona de protecţie) 1919) Faza:S.F. Proiectant:Arh Marinescu Marcel Beneficiar:Primăria Comunei Surdila Greci JUDEŢUL BUZĂU 10.Construire locuință Localizare:Loc. Izvoru Dulce, com. Merei, jud. Buzău M.I.: Zona de protecție M.I. „Așezare, punct pe Grui”, cod L.M.I.: BZ-I-m-B-02237.08 Faza:D.T.A.C. Proiectant:Arh. Daniel Popa Beneficiar:Manaloiu Grigore 11.Reabilitare termo hidro energetică-Hotel Ceres Localizare:loc.Sărata Monteoru, com. Merei, jud. Buzău M.I.:Zona de protecție M.I.: „Bazinele Vechi”, cod. L.M.I. : BZ-II-m-B-02472.02 Faza:D.T.A.C. Proiectant:Arh. Francisc Fulop Beneficiar:S.C. T.B.R.C.M. S.A. 12.Extindere rețea gaze naturale și branșament gaze naturale Localizare:mun. Buzău, str. Cuza-Vodă, nr.49, jud. Buzău M.I.:Zona de protecție a M.I. : „Ansamblul str. Cuza-Vodă” , Cod L.M.I.: BZ-II-a-B-02322 Faza:D.T.A.C. Proiectant:Ing. Iancu.C. Beneficiar:Mandricel Cosmin 13.Raport de cercetare arheologică preventivă pentru construcție locuință P+M Localizare:Loc. Clondiru de Sus, com . Pietroasele, jud.Buzău M.I.:Monument Istoric, cod L.M.I.: BZ-I-s-B-02217, cod R.A.N. 48511.02 Faza: Proiectant:Muzeul Județean Ialomița Beneficiar:Dogaru Alexandru JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 14.Reparaţii curente la imobilul locuinţă – monument istoric municipiul Călăraşi. Imobilul proprietate privată Localizare: Municipiul Călăraşi, Bd. Gării nr. 2, Jud. Călăraşi. M.I.:în zonă de protecţie a monumentelor istorice (Nr.crt. 139, Cod LMI-2015: CL-II-m-B-14623, Casă,1931). Faza: DTAC. Proiectant general: S.C. GENERAL CONCEPT S.R.L. Proiectant de specialitate: Arh. MITIŞOR DORIN Beneficiar: STANCU GHEORGHE-VIOREL JUDEȚUL IALOMIȚA 15.Pavilion evenimente(construcție provizorie) Localizare:mun.Slobozia, județul Ialomița, b-dul Matei Basarab, nr.137 MI: Zona de protecție a M.I. : Mănăstirea « Sfinții Voievozi », cod L.M.I. 2015 : IL-II-a-A-14074 Biserica « Sfinții Voievozi », cod L.M.I. 2015 : IL-II-m-A-14074.01 Zid de incintă, cod L.M.I. 2015 : IL-II-m-A-14074.02 Faza:D.T.A.C. Proiectant:837 Atelier de Arhitectură Arh. Dragoș Alexandru Negulescu Beneficiar: S.C. Cargo S.R.L. 16.Alimentare cu energie electrică” Hotel patru stele” Localizare:mun.Slobozia, județul Ialomița, b-dul Matei Basarab, nr.137 M.I.:Zona de protecție a M.I. : Mănăstirea « Sfinții Voievozi », cod L.M.I. 2015 : IL-II-a-A-14074 Biserica « Sfinții Voievozi », cod L.M.I. 2015 : IL-II-m-A-14074.01 Zid de incintă, cod L.M.I. 2015 : IL-II-m-A-14074.02 Faza:D.T.A.C. Proiectant:Ing. Bordei Dumitru Beneficiar: S.C. Cargo S.R.L. 17.Studiu istoric general pentru fundamentarea PUG comuna Stelnica, județul Ialomița Localizare:Comuna Stelnica, județul Ialomița M.I.: Necropola birituală de la Stelnica, Grădiștea Mare, cod L.M.I. 2015: IL-I-s-A-14064, cod R.A.N.: 94508.03 Asezare-Grădiștea Stoicii, cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14065, Cod R.A.N.:94508.02 Asezare, sat Maltezi, comuna Stelnica, Cod L.M.I. 2015: IL-I-s-B-14059, cod R.A.N.: 94517.01 Faza:P.U.G. Proiectant:B.I.A. Datcu Laurentiu Dobrin Arheolog Expert-Daniela Mihai Beneficiar:Primăria Comunei Stelnica 18.Studiu istoric general pentru fundamentarea PUG comuna Ion Roata, jud Ialomița Localizare:Comuna Ion Roată, județul Ialomita M.I.: 1.Situl arheologic de la Ion Roată, punct La Muche, cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14053, cod R.A.N.:103871.01 Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14053.01 Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14053.02 2.Situl arheologic de la Ion Roată , cod L.M.I. 2015: IL-I-s-B-14054, cod R.A.N.:103871.02 Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14054.01 Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14054.02 3. Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14098 4. Scoala veche, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14099 5.Curtea Familiei Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-a-A-14100 5.1. Ruinele conacului Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14100.01 5.2.Cavourile familiei Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-IV-m-A-14100.02 5.3.Fragment zid de incinta(latura nord-est), sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14100.03 Faza:P.U.G. Proiectant:Dr. Arhg. Daniela Mihai Arh. Iosef Kovacs Arhg. Ciprian Sandu Arheolog Expert-Daniela Mihai Beneficiar:Primaria Comunei Ion Roata 19.Restaurare și Conservare Biserica de lemn, „Sfântul Nicolae”, Slobozia, jud. Ialomița. Localizare:mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr.10 M.I.: Biserica de lemn, „Sfântul Nicolae”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-A-14075 Zona de protecție a M.I. : Colac de puț , cod L.M.I. 2015: IL-III-m-B-14155 Faza:D.A.L.I. Proiectant de specialitate: Ruxandra Nemțeanu Beneficiar:Consiliul Județean Ialomita 20. Reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Orașul De Floci, sat Giurgeni, com. Giurgeni, jud.Ialo mița Localizare:sat Giurgeni, com. Giurgeni, jud.Ialomița M.I.:Situl arheologic medieval „Orașul de Floci”, Giurgeni, cod L.M.I.2015: IL-I-s-A-14051, cod R.A.N.:93655.02 Ruinele Bisericii nr.1-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015:IL-I-m-A-14051.01 Așezare urbană-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015: IL-I-m-A-14051.02 Biserica nr.2-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015: IL-I-m-A-14051.03 Edificiul cu contraforturi-„La Mănăstire”, cod L.M.I.2015:IL-I-m-A-14051.04 „Crucea Înaltă” , așezată de Matei Basarab, în incinta sitului arheologic „Orașul de Floci”, Giurgeni, cod L.M.I.2015: IL-IV-m-A-14178 Faza:D.A.L.I. Proiectant de specialitate: Ruxandra Nemțeanu Beneficiar:Consiliul Județean Ialomița COMPLETĂRI Județul Brăila 21.„Schimbare de destinaţie Corp C4, subsol – parter parţial, din spaţiu comercial în alimentaţie publică – Cafe – bar” Localizare:Mun. Brăila, Str. Gral. Eremia Grigorescu , nr. 5 M.I.:Ansamblu „Str. Eremia Grigorescu”: Cod LMI: BR-II-a-B-02107 Faza:DTAC Proiectant:B.I.A. arh. Jalbă Ilona – Iulia Beneficiar:Comunitatea Evreilor Brăila 22.Desfiinţare corpuri C1, C2, C3 şi C4 Localizare:Mun. Brăila, Str. N. Grigorescu nr. 17 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAD Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Benefciar:STOICA RĂZVAN STOICA DOINIŢA CECILIA 23.DESFIINŢARE LOCUINŢĂ C4 Localizare: Mun. Brăila, Str. N. Grigorescu nr. 17 M.I.:Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza: DTAC Proiectant:Arh. Silvia Medrihan Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar:STOICA RĂZVAN STOICA DOINIŢA CECILI Județul Buzău 24.Construire cladire birouri si spatii comerciale Localizare:str. Principele Ferdinand 35 M.I.:Zona protectie MI „Biblioteca municipala Rm Sarat”, cod LMI BZ-II-m-B-02464, loc. Rm Sarat, jud. Buzau Faza: D.T.A.C. Beneficiar:Sirbu Marian Proiectant: Arh. Calin Gabriel Corduban Județul Ialomița 25. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Corp C1 Localizare:mun. Fetești, str. Călărași, nr. 289 M.I.:În zona de protecție a M.I.: Școala (Școala generală nr.2), cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14116 Faza:D.T.A.C. Beneficiar:U.A.T. Municipiul Fetești Proiectant:S.C. HURAD AB S.R.L.