Ordinea de zi a sedintei nr.3 a CZMI nr.10 din data de 03.08.2016

Ordinea de zi a sedintei nr.3 a CZMI nr.10 din data de 03.08.2016

3 august 2016 Noutăţi - pe scurt 0

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ IALOMIŢA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI NR.3 A CZMI NR.10 DIN 03 AUGUST 2016 JUDEŢUL BRĂILA

1.Desfiinţare corpuri C2, C3, C4 şi marchiza acces Beci C1 Localizare: Mun. Brăila, Str. Petru Maior 41 MI: Centrului Istoric al municipiului Brăila : BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie a următoarelor monumente istorice: 1. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, cod LMI: BR-II-m-B- 02112; 2. Casa Irimia, cod L.M.I.:BR-II-m-B-02122 3.Casa Fanciotti, B-dul Al. I. Cuza nr. 173, cod LMI:BR – II – m – B 02092; 4. Casa Toff, B-dul Al. I. Cuza nr. 159, cod LMI: BR – II – m – B 02090; 5. Casa Tane-Babeş, B-dul Al. I. Cuza nr. 161-163, cod LMI:BR – II – m – B 02091 Faza:DTAD Proiectant:Arh. Pascu Marian, Expert MC Doina Bubulete Beneficiar:ABRAŞU VASILE 2.Reabilitare, Recompartimentare extindere, mansardare locuinţă Localizare: Mun. Brăila, Str. Petru Maior 41 MI: Centrului Istoric al municipiului Brăila , cod LMI: BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie a următoarelor monumente istorice: 1. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, cod LMI: BR-II-m-B- 02112; 2. Casa Irimia, cod LMI: BR-II-m-B-02122 3.Casa Fanciotti, B-dul Al. I. Cuza nr. 173, cod LMI: BR – II – m – B 02092; 4. Casa Toff, B-dul Al. I. Cuza nr. 159, cod LMI: BR – II – m – B 02090; 5. Casa Tane-Babeş, B-dul Al. I. Cuza nr. 161-163, cod LMI: BR – II – m – B 02091; Faza:DTAC Proiectant: Arh. Pascu Marian, Expert MC Doina Bubulete Ing. Beliciu Cornel Expert MC Ing. Lucian Dogariu Beneficiar: ABRAŞU VASILE 3.Desfiinţare corpuri C1, C2, C3 şi C4 Localizare: Mun. Brăila, Str. N. Grigorescu nr. 17 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAD Proiectant: Arh. Silvia Medrihan, Expert MC Arh Aurel Botez Beneficiar: STOICA RĂZVAN, STOICA DOINIŢA CECILIA 4.Amenajare şcoală cu clasele 1-8 în construcţie cu destinaţia de locuinţă Localizare: Mun. Brăila, Str. Polonă nr. 22 MI: Casa Irimia Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-m-B-02122 Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Zonele de protecţie a următoarelor monumente istorice: 1. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, cod LMI: BR-II-m-B- 02112; 2. Casa Toff, B-dul Al. I. Cuza nr. 159, cod LMI :BR – II – m – B 02090; 3. Casa Tane-Babeş, B-dul Al. I. Cuza nr. 161-163: BR – II – m – B 02091; Faza:DTAC Proiectant:Arh. Vasile Dorel Bârleanu Expert MC Gâlea Gabriela Beneficiar: BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA ŞAPTEA –CONFERINŢA MUNTENIA 5.ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII EXTERIOARE FĂRĂ MODIFICAREA ELEMENTELOR DE FAŢADĂ, EXECUTARE ACOPERIŞ ŞI ÎNVELITOARE Localizare:Mun. Brăila, Str. Ana Aslan Nr. 10-12-14 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod BR-II-s-B-02062; II. Zonele de protecţie (cf. Art. 59 din L. 422 / 2001, republ. 2006, modif. 2016) ale următoarelor monumente istorice: 1. Palatul Administrativ şi Judecătoresc, Cod LMI: BR – II – m – B – 02078, 2. Biserica „Sf. Nicolae”,Cod LMI: BR – II – m – B – 02065;, 3. Casa Jean Troianos,Cod LMI: BR – II – m – B – 02066, 4. Fosta Şcoală de băieţi,Cod LMI: BR – II – m – B – 02064, Palatul Asigurărilor Sociale Cod LMI: BR – II – m – B – 02077, III. Zona fostei Mitropolii a Proilaviei, (zona de protecţie)Cod LMI: BR – I – s – B – 02051. (zona de protecţie – cf. Art. 59 din L. 422 / 2001, republ. 2006, modif. 2016); Faza:DTAC Proiectant:Birou individual de arhitectură „Arh. Luca Gheorghe” Specialist atestat MC- Arh. Margareta Mihăilescu Beneficiar: S.C. DURA BET CONSTRUCT S.A 6.Schimbare de destinaţie din locuinţă în spălătorie textile şi curăţătorie îmbrăcăminte şi lenjerie şi extindere, Corp C1- intrare în legalitate Localizare:Mun. Brăila, Str. Tâmplari nr. 6 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Mihaela Pascu Beneficiar: David Vasile 7.Alimentare cu energie electrică Casa Popeea – Hotel Boutique Localizare:Mun. Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 1 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 Faza:DTAC Proiectant:SISE Muntenia Nord AISE Brăila – Ing. Teodorescu Emilian Beneficiar: F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A. – S.I.S.E ELECTRICA MUNTENIA NORD – A.I.SE. BRĂILA 8.Branşament gaze naturale media presiune Localizare: Mun. Brăila, Bdul Al. I. Cuza 117-119 MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010: BR-II-s-B-02062 (zona de protecţie conform PUZ – Centrul Istoric al Mun. Brăila) Faza:DTAC Proiectant:S.C. PROACVA INSTAL, Ing. Căpităneanu Aurelia Beneficiar: S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru DORALY MALL S.R.L JUDEŢUL BUZĂU 9.Demolare bucatarie de vara Corp C2 Localizare: loc. Buzau, str. Nicolae Titulescu , nr. 9G, jud. Buzau MI: Zona protectie MI „Monumentul funerar al fostului primar Petre Stanescu”, cod LMI BZ-IV-a-B-02504 Faza:DTAD Proiectant: Arh. Militaru Monica Beneficiar:Oancea Ana 10.Reabilitare, restaurare Colegiul National „Alexandru Vlahuta” Localizare: mun. Ramnicu Sarat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, jud. Buzau MI: Monument Istoric, cod LMI BZ-II-m-B-02469 Faza:PT Proiectant:SC VANEL EXIM SRL, arh Teodor Anghel Beneficiar: Municipiul Ramnicu Sarat 11.Bransament gaze naturale+PRM gaze naturale Localizare: Mun. Rm. Sarat, str. Horia, nr.1, jud. Buzau MI: Zona de protectie, MI “Gara noua” LMI cod BZ-II-m-A-02459, Faza:DTAC Proiectant:Ing. Iancu C. Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA 12.Bransament gaze naturale+PRM gaze naturale Localizare: Mun. Rm. Sarat, str. Dezrobirii, nr.13, jud. Buzau MI:: Zona de protectie, MI “Sit urban” LMI cod BZ-II-s-B-02451, Faza:DTAC Proiectant:Ing. Iancu C. Beneficiar: Bulendra Gicu 13.Eficientizare energetica a cladirii dermato-venerice, compartiment al Spitalului de urgenta Buzau, Corp C2 Localizare:str. Plevnei 26, loc. Buzau MI: In incinta imobilului monument istoric „Spitalul Garlasi (cladirea veche)”, cod LMI 2015 BZ-II-m-B-02348, Faza:DTAC Proiectant:SC NUCA STUDIO SRL Beneficiar:Consiliul Judetean Buzau 14.Reorganizare functiuni in sala receptie, acoperire integrala constructie piscina descoperita si foisor deschis Localizare: loc. Sarata Monteoru, com Merei, jud. Buzau MI: Zona de protectie MI „Vila Monteoru”, cod LMI 2015 BZ-II-m-B-02475.01 Faza:DTAC Proiectant:Arh. Ligia Ciorcila Beneficiar: SC EVANGHELOU CONSTRUCTII SRL JUDEŢUL IALOMIȚA 15. P.U.G. și R.L.U., comuna Ion Roată, județul Ialomița Localizare:comuna Ion Roată, județul Ialomița MI: 1.Situl arheologic de la Ion Roată, punct „La Muche”, cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14053, cod R.A.N.:103871.01 1.1Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14053.01 1.2.Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14053.02 2.Situl arheologic de la Ion Roată , cod L.M.I. 2015: IL-I-s-B-14054, cod R.A.N.:103871.02 2.1.Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14054.01 2.2.Asezare, sat Ion Roată, com. Ion Roată, cod L.M.I.: 2015: IL-I-m-B-14054.02 3. Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14098 4. Scoala veche, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14099 5.Curtea Familiei Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-a-A-14100 5.1. Ruinele conacului Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14100.01 5.2.Cavourile familiei Zappa, sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-IV-m-A-14100.02 5.3.Fragment zid de incinta(latura nord-est), sat Brosteni, com. Ion Roata, cod L.M.I.2015: IL-II-m-A-14100.03 Faza: P.U.G. Proiectant:B.I.A.-Datcu Daniela Gabriela Ioana Arh. Datcu Dobrin Laurențiu Dr.Arhg. Daniela Mihai Arh. Iosef Kovacs Arhg.Ciprian Sandu Beneficiar: Comuna Ion Roată, Jud.Ialomița 16. P.U.G. și R.L.U., comuna Stelnica, județul Ialomița Localizare: comuna Stelnica, județul Ialomița MI: Necropola birituală de la Stelnica, Grădiștea Mare, cod L.M.I. 2015: IL-I-s-A-14064, cod R.A.N.: 94508.03 Asezare-Grădiștea Stoicii, cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14065, Cod R.A.N.:94508.02 Asezare, sat Maltezi, comuna Stelnica, Cod L.M.I. 2015: IL-I-s-B-14059, cod R.A.N.: 94517.01 Faza: P.U.G. Proiectant:B.I.A.-Datcu Daniela Gabriela Ioana Arh. Datcu Dobrin Laurențiu Dr.Arhg. Daniela Mihai Arh. Iosef Kovacs Arhg.Ciprian Sandu Beneficiar:Comuna Stelnica, Jud.Ialomița