Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța

24 august 2020 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța Noutăţi - pe scurt 0

Ordinea de Zi cu rezoluții a ședinței on-line a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.4 – Constanța, organizată în baza prevederilor art. 2, alin. (1), lit. c. din Instrucțiunile Ministerului Culturii nr. 2/ 2020.

Perioada 27.07.2020-13.08.2020

Județul Ialomița

1.CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI CULTURAL „Ionel Perlea”, mun. Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 26, jud. Ialomița. Faza D.A.L.I. Doc. nr. 436/10.07.2020. în zona de protecție a M.I.: Bustul lui Matei Basarab, cod LMI_2015: IL-III-m-B-14172. Proiectant: SC EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L., arh. Lucreția GUȚILĂ; Beneficiar: Consiliul Județean IALOMIȚA.

AVIZ FAVORABIL, cu următoarea condiție: beneficiarul va reveni la avizare la faza D.T.A.C.

2.RESTAURARE BISERICĂ CU HRAMURILE: „SFÂNTA TREIME”, „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, „SFÂNTA CUVIOASĂ ECATERINA” ȘI „SFÂNTUL NICOLAE”, str. SFÂNTUL IERARH NICOLAE, nr. 2, sat MĂRCULEȘTI, com. MĂRCULEȘTI, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 372/17.06.2020, lucrări asupra M.I.: Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14147. Proiectant: S.C. PRO TRANS 2001 S.R.L, ing. expert tehnic Cătălin M. ȘTEFAN, ing. verificator proiect Oliviu Marian POPA, arh. specialist MC Miruna-Vanda BERINDEI; Beneficiar: Parohia MĂRCULEȘTI.

AVIZ FAVORABIL, cu condiția cercetării/supravegherii arheologice.

3.„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERE LOCAL, PRIN ASFALTARE, ÎN SATELE CIOCHINA, BORUȘELU, OREZU, PIERSICA, COMUNA CIOCHINA, JUDEȚUL IALOMIȚA”, lucrări propuse a se efectua în intravilanul comunei CIOCHINA, în satele menționate, jud. IALOMIȚA. Faza D.A.L.I. Doc. nr. 378/22.06.2020; în zona de protecție a M.I.: Biserica „Sf. Împărați”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14154 și a sitului arheologic Șuvița „La Golani”, cod LMI_2015: IL-II-s-B-14030. Proiectant: S.C. EUROPROIECT S.R.L, ing. Dorinel MODREANU; Beneficiar: Comuna CIOCHINA.

AVIZ FAVORABIL, cu următoarea condiție: Revenire la faza D.T.A.C.

4.„CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ – PARTER ȘI MANSARDĂ”, Str. Mircea cel Mare, nr. 86, mun. Fetești, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 434/10.07.2020, în zonă construită protejată de interes local, care are limita de nord-est – str. Alexandru cel Bun (unind zonele de protecție a monumentelor istorice, cel mai apropriat de adresa menționată fiind M.I., Biserica „Sf. Nicolae”, str. Plevnei, nr. 9, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14120), constituită prin PUG Mun. Fetești Proiectant: B.I.A. MITITELU M. AL., carh. Alexandru MITITELU, arh. Vlad BARBU. Beneficiar: Jercan Daniela Teodora.

AVIZ FAVORABIL, cu condiția supravegherii arheologice

5.ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI ȘARPANTĂ BISERICĂ ȘI CONSOLIDARE – REABILITARE TURLA MICĂ, str. București, nr. 70, oraș CĂZĂNEȘTI, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 473/28.07.2020, lucrări asupra M.I.: Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14102. Proiectant: S.C. EVOLUTION PROIECT CONSTRUCT S.R.L., arh. Mali Vlad ANDREI, arh. specialist MC Dan D. IONESCU; Beneficiar: Parohia CĂZĂNEȘTI.

AVIZ FAVORABIL, cu următoarele condiții:

  1. Alegerea variantei II de execuție: ramforsarea structurii actuale din lemn cu o structură din lemn, ancorată printr-o centură din b.a. în care se vor fixa elementele de prindere pentru grinzile noii structuri.
  2. Să se respecte recomandările și prescripțiile din Studiul Istoric întocmit de arh. specialist MC Dan D. IONESCU;
  3. condiția cercetării/supravegherii arheologice.