PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINTEI C.Z.M.I. 4 – CONSTANŢA DIN 18 MARTIE 2020

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINTEI C.Z.M.I. 4 – CONSTANŢA DIN 18 MARTIE 2020

16 aprilie 2020 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța Noutăţi - pe scurt 0

JUDEȚUL IALOMIȚA

  1. „CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ-PARTER”, Localizare: șos. Mihai Viteazul, nr.76, sat Condeești, com.Bărcănești, jud. Ialomița, Faza: D.T.A.C.+P.T., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr. 151/21.02.2020, în zonă de protecție a M.I.: Conacul” Ioan Chiroiu”, șos. Mihai Viteazul, nr.70, sat Condeești, com. Bărcănești, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14103, PROIECTANT: Ștefan Alexandru-Mihai, arh. Marțian Berbeniță,  BENEFICIAR: Mandache Petre Roman- Aviz favorabil cu  condiția supravegherii arheologice
  2. ”CONSTRUIRE și DOTARE CĂMIN CULTURAL în COM. ION ROATĂ, SAT BROȘTENI, STR. EVANGHELIE ZAPPA, NR.2, JUD. IALOMIȚA”, Localizare:str. Evanghelie Zappa, nr.2, sat Broșteni, com. Ion Roată, jud. Ialomița, Faza: D.T.A.C., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr.167/26.02.2020, în zona de protecție a M.I. : ”Școala Veche”, sat Broșteni, com. Ion Roată, str. Evanghelie Zappa, nr.8, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14099, PROIECTANT: S.C. Procivil S.R.L., arh. Florin Stoica, BENEFICIAR: Primăria Comunei Ion Roată- Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice
  3. ”CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV S+P, SILOZURI și ORGANIZARE ȘANTIER în INCINTĂ ”, Localizare: com. Axintele, sat Axintele, Tarlaua 852, parcelele 65și 66,  Faza: D.T.A.C. , doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr.152/21.02.2020, în  zona de protecție a sitului arheologic „Așezare-La vie” (Evul-mediu timpuriu, sec. IX-XI), cod L.M.I.2015: IL-I-s-B-14027, PROIECTANT: S.C. Eliax –Proiect S.R.L., arh. Alin Comănescu, BENEFICIAR: S.C. Agricola Axintele S.R.L.-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice
  4. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ-PARTER”, Localizare: sat Fierbinții de Sus, oraș Fierbinți-Târg, jud. Ialomița, str Malului, nr. 28, Faza: D.T.A.C, doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr. 911/17.12.2019, în zona de protecție a M.I. : Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14125, PROIECTANT: SC PRO CONSULT C&F SRL, arh. Cosmin COSTEA; BENEFICIAR: ION VASILE VIOREL.- Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice”REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBARD în ZONELE ALBE NGA, U.A.T. REVIGA, LOCALITATEA REVIGA, ROVINE, JUDEȚUL IALOMIȚA”-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice
  5.  Localizare:   extravilanul și intravilanul comunei Reviga, Faza:P.T., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița  cu nr.186/04.03.2020, în zona de protecție a M.I. : ”Conac”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14158 și Casa ”Petru Tudoreci”, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14159, PROIECTANT GENERAL: S.C. TRENCADIS CORP S.R.L., PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. GAUSS S.R.L., BENEFICIAR:S.C. INVITE SYSTEM S.R.L.-Aviz favorabil
  6. ”MODERNIZARE STRADA PODGORENILOR”, Localizare: orașul Fierbinți-Târg, satul Fierbinții de Jos, Județul Ialomița,  Faza: D.T.A.C., doc. înregistrată la D.J.C. Ialomița cu nr. 192/05.03/2020, în zona de protecție a M.I.: Biserica ”Sf. Nicolae”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-20199, PROIECTANT GENERAL: ADGA TEHNOCONSTRUCT, Expert tehnic: dr. Ing. Radu Luca,  BENEFICIAR: U.A.T. Fierbinți-Târg, județul Ialomița-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice