Procesul verbal al ședinței C.Z.M.I. nr.4 -Constanța din 11 mai 2020

Procesul verbal al ședinței C.Z.M.I. nr.4 -Constanța din 11 mai 2020

27 mai 2020 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța Noutăţi - pe scurt 0

Județul Ialomița

  1. STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PENTRU P.U.G.”, com. Jilavele, jud. Ialomița. Faza P.U.G. Doc. nr. 280/28.04.2020. Monumente istorice și zonele lor de protecție: 1. Curtea Bâzu Cantacuzino, IL-II-a-B-14134, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, mijl. sec. XIX; 1.1. Conacul Bâzu Cantacuzino, IL-II-m-B-14134.01, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, mijl. sec. XIX; 1.2 Anexa, IL-II-m-B-14134.02 sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lânga balta Jilavele. mijl. sec. XIX; 2. Crama fostului conac Herescu, IL-II-m-B-14135, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, lângă balta Jilavele, sec. XVIII-XIX; 3. Pivniță, IL-II-m-A-14136, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, în apropierea conacului Bâzu Cantacuzino, sec. XVIII; 4. Ansamblul bisericii „Sf. Ioan Botezatorul”, IL-II-a-A-14137, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, DC 10 Jilavele-Slatioarele, sec. XVII- XX; 4.1. Biserica „Sf. Ioan Botezatorul” IL-II-m-A-14137.01 sat JILAVELE; comuna JILAVELE, DC 10 Jilavele-Slatioarele, 1697, ref. 1844 si 1915; 5. Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, IL-II-a-A-14162, sat Slatioarele, com Jilavele, DC 10, la intrarea în sat, 1820; 6. Cruci de piatră (5), IL-IV-m-A-14137.02, sat JILAVELE; comuna JILAVELE, DC 10 Jilavele-Slatioarele, în cimitirul bisericii, sec. XVIII-XIX. Proiectant: SC TQM MANAGEMENT S.R.L., arh. Iosef Kovacs, dr. arh. Daniela Mihai; Beneficiar: Comuna Jilavele.-Aviz favorabil C.Z.M.I. nr.4, transmis spre avizare la Comisia Națională a Monumentelor Istorice

2.„MODERNIZARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV, GRECII DE JOS”, Calea BUCUREȘTI, nr. 46, sat GRECII DE JOS, oraș FIERBINȚI-TÂRG, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 274/22.04.2020, în zona de protecție a M.I.: Biserica „Sf. Maria”, cod LMI_2015: IL-II-m-A-14129. Proiectant: S.C. CONSCIVIL NIC S.R.L, arh. Vladimir LUPOAIE; Beneficiar: UAT Oraș Fierbinți-Târg.Aviz favorabil cu următoarele condiții: 1.învelitoarea din tablă zincată fălțuită , așa cum este cea de la monumentul istoric; tâmplăria va fi executată din materiale de culoarea lemnului, 3.beneficiarul va asigurarea supravegherea arheologică a lucrărilor 

  1. „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL – CĂMIN CULTURAL, SAT PERIEȚI, COM. PERIEȚI”, str. IALOMIȚEI, sat PERIEȚI, com. PERIEȚI, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 279/27.04.2020; în zona de protecție a M.I.: „Ferma agricolă Perieți”, cod LMI_2015: IL-II-a-B-14153. Proiectant: S.C. CONSCIVIL NIC S.R.L, arh. Vladimir LUPOAIE; Beneficiar: Comuna Perieți.-Aviz favorabil, beneficiarul va asigura supravegherea arheologică a lucrărilor
  2. „CONSTRUCȚIE ÎMPREJMUIRE CIMITIR LUCIU, COM. GURA-IALOMIȚEI”, sat LUCIU, com. GURA IALOMIȚEI, str. Bisericii, nr. FN, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 291/04.05.2020, în zona de protecție a M.I.: Biserica „Sf. Împarați”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14138. Proiectant: S.C. CONSCIVIL NIC S.R.L, arh. Vladimir LUPOAIE. Beneficiar: Comuna GURA-IALOMIȚEI.-Aviz favorabil , beneficiarul va asigura supravegherea arheologică a lucrărilor
  3. REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL, COM. ALEXENI, JUDEȚUL IALOMIȚA”, Adresa: str. Baldoveni, nr. 2, com. Alexeni, judeţul Ialomiţa. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 290/04.05.2020, în zona de protecție a M.I.: Biserica „Sfântul Nicolae”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14077. Proiectant: S.C. CONSCIVIL NIC S.R.L, arh. Vladimir LUPOAIE; Beneficiar: Comuna ALEXENI.-Aviz favorabil, beneficiarul va asigura supravegherea arheologică a lucrărilor
  4. REABILITARE BISERICA „SF. NICOLAE”, COM. SINEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA”, Adresa: str. Dunării, nr. 15, com. Sinești, judeţul Ialomiţa. Faza D.A.L.I. Doc. nr. 295/06.05.2020, lucrările se execută asupra M.I.: Biserica „Sfântul Nicolae”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14161. Proiectant: S.C. KOMORA S.R.L, arh. Roxana Corina DRAGOMIR, arh. Anca Elena DAMASCHIN-STOICA; Beneficiar: Parohia Sinești.-Aviz favorabil , beneficiarul va reveni la avizare la faza D.T.A.C.