Raportul de activitate pe anul 2019 al D.J.C. Ialomița , cu respectarea Legii nr.544/2001privind liberul acces la informații de interes public și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

Raportul de activitate pe anul 2019 al D.J.C. Ialomița , cu respectarea Legii nr.544/2001privind liberul acces la informații de interes public și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

16 aprilie 2020 Noutăţi - pe scurt 0

Raport de activitate pe anul 2019