Rezultatul ședinței din data de 30.01.2020 a C.Z.M.I. nr.4 pentru Județul Ialomița

Rezultatul ședinței din data de 30.01.2020 a C.Z.M.I. nr.4 pentru Județul Ialomița

31 ianuarie 2020 Comisia zonală a monumentelor istorice nr. 4 Constanța 0

1.„CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ PARTER”, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 32, MUN. FETEŞTI, jud. Ialomiţa. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 912/18.12.2020, în zonă construită protejată de interes local, care are limita de nord-est -str. Alexandru cel Bun (unind zonele de protecţie a monumentelor istorice, cel mai apropriat de adresa menţionată fiind MI, Şcoală (Şcoala nr. 2), str. Călăraşi, nr. 289, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14116), constituită prin P.U.G. Mun. Feteşti. Proiectant: ing. Valeriu BURLACU; arh. Marian COMAN; Beneficiar: Nicolae-Daniel Onişor.-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice

2.„DESFIINŢARE LOCUINŢĂ C1”, CALEA URZICENI, NR. 37, SAT FIERBINŢII DE SUS, ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG, JUD. IALOMIŢA. Faza D.T.A.D. Doc. nr. 910/17.12.2019, în zona de protecţie a M.I.: „Casa Alexe Tănase”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14124. Proiectant: SC PRO CONSULT C&F SRL, arh. Cosmin COSTEA; Beneficiar: PANĂ ION.-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice

3.„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER”, STRADA MALULUI, NR. 28, SAT FIERBINŢII DE SUS, ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG, JUD. IALOMIŢA. D.T.A.C. Doc. nr. 911/17.12.2019; în zona de protecţie a M.I.: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod L.M.I. 2015: IL-II-m-B-14125. Proiectant: S.C. PRO CONSULT C&F S.R.L., arh. Cosmin COSTEA; Beneficiar: ION VASILE VIOREL.- Revenire, documentația va fi semnată conform Legii nr.50/1991.

4.„CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA”, SAT BĂRCĂNEŞTI, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 174., JUD. IALOMIŢA. Faza S.F. Doc. nr. 38/22.01.2020, în zona de protecţie a M.I.: Casa „Toader Roşca”, cod L.M.I.2015: IL-II-m-B-14092. Proiectant: SC KOMORA SRL, Arh. Roxana Corina DRAGOMIR; Beneficiar: Comuna BĂRCĂNEŞTI.-Aviz favorabil cu revenire la faza D.T.A.C.

5.„ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE APE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA OGRADA, JUDEŢUL IALOMIŢA”, Adresa: intravilanul localiţăţii Ograda, judeţul Ialomiţa. Faza D.T.A.C., Doc. nr. 29/21.01.2020, în zona de protecţie a M.I.: Casa cu prăvălie „Zaharia Moraru”, cod LMI_2015: IL-I-m-B-14148, Casa „Ionel Perlea”, cod LMI_2015: IL-I-m-B-14149, „Casa Vasilescu”, cod L.M..I 2015: IL-I-m-B-14150 şi Ansamblul bisericii „Sfântul Gheorghe”, cod LMI_2015: IL-I-m-B-14151. Proiectant: SC PROCIVIL SRL, sing. Costel ANGHEL; Beneficiar: Comuna OGRADA.-Aviz favorabil cu condiția supravegherii arheologice