Situl arheologic medieval „Orașul de Floci” Giurgeni

Situl arheologic medieval „Orașul de Floci” Giurgeni

9 august 2016 Situri arheologice 0

Situl arheologic medieval  „Orașul de Floci”  Giurgeni, cod LMI : IL-I-s-A-14051, cod RAN : 93655.02

Ruinele Bisericii nr.1 „La Mănăstire”, cod LMI :IL-I-m-A-14051.01, Epoca medievală

Așezare urbană „ La Mănăstire” , cod LMI. :IL-I-m-A-14051.02, sec. XVI-XVIII

Biserica nr.2 „ La Mănăstire”, cod LMI :IL-I-m-A-14051.03, sec. XVI-XVIII

Edificiul cu contraforturi „ La Mănăstire”, cod LMI :IL-I-m-A-14051.04, sec. XVI-XVIII,

Oraşul se află la km. 104 de pe şoseaua Bucureşti – Constanţa (DN2), lângă fostul sat Piua Petrii, la vest de braţul Borcea.

Prima atestare  documentară se găsește din anul 1431, într-un document cu privilegii pentru negustorii braşoveni al Voievodului Dan al II-lea. Oraşul a fost ars în anul 1470 de către Domnul Ştefan cel Mare Voievod, în timpul conflictelor sale cu Voievodul Radu cel Frumos. Oraşul s-a refăcut ajungând la o maximă dezvoltare  a sa în sec. XVI – XVII. In sec. XVI în acest oraş s-a născut Voievodul Mihai Viteazul.

Secolele XVIII și XIX au fost martorele decăderii oraşului, datorită războaielor ruso-turce din acea perioadă, dar și schimbării cursului lalomiţei. Astfel la sfârşitul secolului  al XIX-lea pe locul oraşului  s-a format satul  Piua Petrii, dispărut și el în urma inundaţiilor din anul 1970.