Starea obiectivelor de patrimoniu din județul Ialomița – 2021

Starea obiectivelor de patrimoniu din județul Ialomița – 2021

4 mai 2022 Noutăţi - pe scurt 0

Foarte bună: 23

1. Mănăstirea SFINŢII VOIEVOZI, mun. Slobozia

2. Biserica SFINŢII VOIEVOZI, mun. Slobozia

3. Zid de incintă Mănăstirea SFINŢII VOIEVOZI, mun. Slobozia

4. Monumentul Eroilor, mun. Slobozia

5. Bustul lui MATEI BASARAB, mun. Slobozia

6. Colac de puţ, curtea Muzeului Agriculturii, mun. Slobozia

7. SCHITUL PITIŞTEANU, com. Balaciu

8. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI,schitul Pitişteanu, com. Balaciu

9. Turn clopotniţă schitul Pitişteanu, com. Balaciu

10. Biserica SF. ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA, com. Bărcăneşti

11. Biserica de lemn CUVIOASA PARASCHIVA, sat Dridu-Snagov, com. Dridu

12. Primăria oraş Fierbinţi-Târg

13. Biserica „Sf. Nicolae”  sat Hagiești, com. Sinești (restaurată)

14. Ansamblul bisericii SF. GHEORGHE, com. Ograda

15. Biserica SF. GHEORGHE, com. Ograda

16. Casa IONEL PERLEA, com. Ograda

17. Ansamblul CONAC HAGIANOFF, com. Manasia

18. Conac Hagianoff, com. Manasia

19. Parc conac Hagianoff, com. Manasia

20. Biserica ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, cu mormântul ctitorului Efrem Obrenovici, com. Manasia (restaurată)

21. Primăria com. Manasia

22. Conacul Florescu, sat Malu, com. Sfântul Gheorghe

23. Casa Mihai Hovaghinian, mun. Urziceni

Bună: 50

1. Biserica de lemn „Sf. Nicoale” , mun. Slobozia (în curs de restaurare)

2. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, mun. Slobozia

3. Casă, mun. Slobozia

4. Şcoala nr. 1, mun Slobozia

5. Biserica „Sf. Nicolae”, com. Alexeni

6 .Biserica SF. GHEORGHE, com. Armăşeşti

7. Şcoala Agricolă IORDACHE ZOSSIMA, com. Armăşeşti

8. Primăria, com. Armăşeşti

9. Casa Marius Ionescu, com. Bărcăneşti

10. Casă cu prăvălie pe colţ, com. Bărcăneşti

11. Şcoala, com. Borduşani

12. Biserica SF. NICOLAE,com. Borduşani

13. Biserica SF. NICOLAE, com Brazii – actual. Răduleşti

14. Biserica SF. NICOLAE, sat Broşteni, com. Ion Roată

15. Şcoala, oraş Căzăneşti

16. Biserica SF. NICOLAE, oraş Căzăneşti

17. Biserica SF. NICULAE, com. Cosâmbeşti

18. Casa Virgil Tănase, sat Dridu-Snagov, com. Dridu

19. Podurile dintre Feteşti şi Cernavodă – ANGHEL SALIGNY

20. Podul peste Borcea – ANGHEL SALIGNY

21. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, mun. Feteşti

22. Casa cu prăvălie, mun Feteşti, Str. Călăraşi nr. 186

23. Casa cu prăvălie, mun Feteşti, Str. Călăraşi nr. 196

24. Şcoala gen. Nr. 2, mun. Feteşti

25. Spital, mun. Feteşti

26. Biserica SF. NICOLAE, mun. Feteşti

27. Ansamblul Gării Feteşti

28. Gara Feteşti

29. Depoul CFR Feteşti Gară

30. Biserica SF. NICOLAE,  sat Fierbinţii de Jos, oraş Fierbinţi-Târg

31. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, sat Fierbinţii de Jos, oraş Fierbinţi-Târg

32. Casa Alexe Tănase, oraş Fierbinţi-Târg

33. Biserica SF. GHEORGHE, oraş Fierbinţi Târg

34. Biserica SF. MARIA, sat Grecii de Jos, oraş Fierbinţi-Târg

35. Biserica ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, com. Grindu

36. Ansamblul bisericii SF. IOAN BOTEZĂTORUL, com. Jilavele

37. Biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL, com. Jilavele

38. Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI, sat Luciu, com. Gura Ialomiţei

39. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cu cavoul lui Barbu Catargiu, com. Maia

40. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI A FOSTULUI SCHIT Malu, com. Sfântu Gheorghe

41. Casa Cu prăvălie Ion Negrea, com. Manasia

42. Biserica SF. NICOLAE, com. Mărculeşti

43. Casa cu cârciumă şi salon, com Sfântu Gheorghe

44. Biserica SF. NICOLAE, com. Sineşti

45. Biserica SF. TREI IERARHI, sat Slătioarele, com. Jilavele

46. Biserica SF. VOIEVOZI, oraş Ţăndărei (în curs de restaurare)

47. Casa, azi biserica Romano-Catolică, mun. Urziceni

48. Conacul Gălăţeanu, mun. Urziceni

49. Casă (sediu A.J.O.F.M.), str. Regele Ferdinand, nr.73, mun. Urziceni

50. Biserica SF. NICOLAE, com. Vlădeni

Medie: 39

1. Biserica SF. NICOLAE, com.Bărbuleşti

2. Casa Alexandru Manolescu, com Bărcăneşti

3. Casa Alexandru Ionescu, com. Bărcăneşti

4. Conacul Elena Duţi, com. Bărcăneşti

5. Casa Toader Roşca, com. Bărcăneşti

6. Conacul Ioan Chiroiu sat Condeeşti, com. Bărcăneşti

7. Conacul Nicu Chiroiu, com. Borăneşti

8. Moara, com. Borduşani

9. Şcoala veche, sat Broşteni, com. Ion Roată

10. Casa Petre Niculescu, sat Copuzu, com. Balaciu

11. Casa Cristofor Zupcu, com. Cosâmbeşti

12. Casa Frusina Popescu, com Cosâmbeşti

13. Biserica SF. NICOLAE, sat Ghimpaţi, com Ciulniţa

14. Curtea Bâzu Cantacuzino, com. Jilavele

15. Conacul Bâzu Cantacuzino, com. Jilavele

16. Anexă conac Bâzu Cantacutino, com. Jilavele

17.Pivniţă, curte conac Bâzu Cantacuzino, com. Jilavele

18. Crama conac Hagianoff, com. Manasia

19. Casa Ion Stanciu,  com. Manasia

20. Casa cu prăvălie Ion Negrea, com. Manasia

21. Casa Vasilescu, com. Ograda

22. Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI,  sat Piersica, com. Ciochina

23. Casa Elena Bratu, sat Poiana, com. Ciulniţa

24. Casa Chiajna Craiu, sat. Poiana, com. Ciulniţa

25. Conac, com. Reviga

26. Casa Petru Tudoreci, com Reviga

27. Casă cu cârciumă, com. Sudiţi

28. Casa Alexe Tănase, oraş Fierbinţi-Târg

29. Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

30.Clădirea C7, Ferma  Agricolă Perieţi, com. Perieţi

31.Clădirea C9, Ferma Agricolă Perieţi,  com. Perieţi

32.Clădirea C11, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

33.Clădirea C13, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

34.Clădirea C16, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

35.Clădirea C17, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

36.Clădirea C18, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

37.Clădirea C20, Ferma Agricolă Perieţi, com. Perieţi

38. Casă, str. M. Viteazul, mun. Urziceni

39.Casă, mun. Urziceni str. Mihai Viteazu, nr. 60

Precolaps: 8

1. Şcoala, com Andrăşeşti

2. Conacul Iancu Ionescu, com.Bărcăneşti

3. Biserica CUVIOASA PARASCHIVA, sat Ivăneşti, com. Ciulnuţa

4. Casa Elena Bratu, sat Poiana, com. Ciulnița

5. Conacul Aurel Bentoiu, com. Făcăeni

6. Crama fostului conac Herescu, com. Jilavele

7. Casa Zaharia Moraru, sat Ograda, com. Ograda

8. Conacul Ion Ionescu, mun. Urziceni

Colaps: 11

1. Spitalul Armăşeşti, ambele poziţii din L.M.I., com. Armăşeşti

2. Ansamblul conacului Bolomey, com. Cosâmbeşti(în curs de restaurare)

3 .Conacul Bolomey, com.Cosâmbeşti(în curs de restaurare)

4. Anexă Conacul Bolomey, com. Cosâmbeşti(în curs de restaurare)

5. Moara Țărănească, mun. Feteşti

6. Curtea familiei ZAPPA, sat Broşteni, com. Ion Roată

7. Ruinele conacului ZAPPA, sat Broşteni, com. Ion Roată

8. Fragment de zid de incintă, conacul ZAPPA, sat Broşteni, com.Ion Roată

9. Ruinele conacului Catargiu, com.Maia

10. Biserica Sfântul Nicolae, sat Orboieşti, com. Andrăşeşti

11. Casa cu prăvălie, mun. Urziceni